Hakkımızda


Kurumsal eğitim ve vizyon anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Uluslararası Kurumsal Eğitim ve Vizyon Derneği (UKEVDER), 2018 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal eğitim ve vizyon anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden UKEVDER, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal eğitim ve vizyonun gelişmesini hedeflemektedir.