Bireysel Üyelik (Başvuru Formu İndir)


Uluslararası Kurumsal Eğitim ve Vizyon Derneği tüzüğünde yer alan bireysel üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır;

  • Türkiye'de Kurumsal Yönetim konusundaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip gerçek kişi ya da bu niteliklere sahip kurumların temsilcisi gerçek kişi olmak,
  • Fiil Ehliyetine sahip olmak,
  • Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
  • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi çerçevesinde haklarında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kişi ve kuruluşlara ilişkin liste dâhilinde bulunmamak,
  • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • En az üç Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,
  • Dernek üyeliğine dair giriş ödentisini ödemek,
Üye Kabul Prosedürü
Aday üye başvuru formu UKEVDER Yönetim Kurulu onayına sunularak en fazla otuz gün içerisinde adaya bilgi sunulur. Başvurunun kabulü durumunda 4 adet resim, ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği talep edilir.