Başkanın Mesajı


Uluslararası Kurumsal Eğitim ve Vizyon Derneği, başta çocuk, genç, kadın olmak üzere tüm sosyal gruplara yönelik kurumsal eğitim ve vizyon konusunda çalışmalar yapmak üzere kuruldu.

Derneğimiz başta üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kurumsal eğitim ve vizyonla ilgili düzenleyici rolde olan kurumlarla yakın işbirliği içerisinde bulunuyor. Bu işbirlikleri sayesinde sahip olduğumuz bilgi ve birikimimizi de kullanarak en iyi kurumsal eğitim ve vizyon uygulamalarını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Verdiğimiz kurumsal eğitim ve vizyon uygulamaları sayesinde ülkemiz kurumlarının adil ve şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerini sağlamak, yine bu ilkeleri uygulayarak kurumların kar etmesi, rekabet gücünü artırması ve daha fazla istihdam yaratarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlaması ve sonucunda da sağlanan kamu yararı öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor.

Eğitim konusuna ülke içinde katkıda bulunup destek verecek her türlü danışmanlık, eğitim, denetim ve muhasebe kurumları ve ‘sponsorlar’la programlar düzenleyerek bu tür kuruluşların Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki hedefimiz ise kurumsal eğitim ve vizyon bakış açısının Türkiye’deki gelişmesine katkı sağlamak. Bu nedenle kurumsal eğitim ve vizyon uygulamalarını geliştirmek arzusunda olan kurumlara bilgi aktarımında bulunmak, eğitim vermek ve bu kurumları yönlendirmeyi planlıyoruz.

Derneğimizin görevleri arasında ayrıca yurt içinde ve yurt dışında kurulan tüzel kişiliklerin belli standartlara ulaşması için kriterler oluşturarak, tavsiye kararları ile danışmanlık hizmetleri vermek de var.

Çıktığımız bu yolda ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak tüm eğitim çalışmalarında Uluslararası Kurumsal Eğitim ve Vizyon Derneği olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz.