AmaçlarımızBireysel ve kurumsal gelişmeyi tüm Türkiye için amaçlayan UKEVDER faaliyetleri doğrultusunda şubeleşerek geliştirdiği projeleri hedef guruplar için daha avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.


“Hiçbir başarı tesadüf değildir. Sadece gerekenleri yapanlar başaracaktır.” UKEVDER olarak dünya pazarını yakından takip ederek üyelerimize doğru bilgiler ışığında ekonomi, finans ve eğitim dallarında danışmanlık yapmak ve belirledikleri hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.


"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." ilkesine dayanarak çocuklarımızın; toplum için faydalı beden ve zihin gelişimi ve sosyal aktivitelerle doğru bir şekilde büyümesini sağlayacak projeler oluşturmak.